top of page

Ai City Home đã phát triển kinh doanh bất động sản trên khắp Nhật Bản từ năm 2016.
Chúng tôi đã thành lập bộ phận hỗ trợ cho người Việt vào năm 2022 nhằm tăng cường hỗ trợ cho người Việt mua nhà.
Chúng tôi hỗ trợ mua bất động sản tốt nhất cho mọi người Việt Nam.

Chào mừng!

Khách hàng

Luồng mua hàng

Danh sách nhà bán

A

Q, Tôi không hiểu tiếng Nhật chút nào, có được không?
A, Không sao!
Nhân viên người Việt của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ khâu xem nhà đến dọn nhà.
  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • YouTube
  • TikTok
  • Line
bottom of page