top of page
1枚目 ベトナム語 LP用.jpg

Ngày nay, ngày càng nhiều

Không hiểu tiếng nhật


Không thể vay thế chấp


Lo lắng không biết liệu có thể hiểu cách chính xác hay không

66666666666666666666666666666666666666_edited.png
777777777777777777777777777777777.png
888888888888888888888888.png
1213121321321321.png
2枚目 ベトナム語 LP用.jpg

Bạn có gặp rắc rối như vậy không?

Không thể tìm kiếm bất động sản vì không hiểu tiếng Nhật.

Không chắc liệu tôi có thể hiểu đầy đủ các chi tiết hay không.

Không nghĩ có thể vượt qua cuộc sàng lọc thế chấp.

Nghĩ điều đó khó vì có quá nhiều thủ tục khác nhau.

Không đủ tự tin để đến môi giới bất động sản.

Ai City Home, mọi chuyện đều có thể được giải quyết

Ai City Home×Vietnam

オフィス
3枚目 ベトナム語 LP用.jpg

Sẽ giải thích các thủ tục phức tạp, vì vậy hãy để việc đó cho chúng tôi

999999999999999999999.png
1111111111111111111111111.png
カモミール
4枚目 ベトナム語 LP用.jpg

Nó an toàn vì được điều hành bởi người Nhật

Giám đốc đại diện Công ty AiCity Home    

土屋成輝(Tsuchiya Naruki)

2222222222222222222.png

Ai City Home×Vietnam

5枚目 ベトナム語 Lp用.jpg

 Hãy cùng nhau bước tới ước mơ của chúng ta

IMG_8538 - コピー.PNG
3333333333333333333333333.png
  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • YouTube
  • TikTok
  • Line
bottom of page